02E72213

Veelgestelde vragen (FAQ)

Vragen over oorsprongcertificaten

Welke bewijsstukken moet ik aanleveren voor oorsprongscertificaten?

Wanneer u een van de oorsprongscertificaten aanvraagt dient u hiervoor bewijsstukken aan te leveren. Geldige bewijsstukken hiervoor zijn:

  • een leveranciersverklaring;
  • een productiebeschrijving/-overzicht en;
  • een kostprijscalculatie.

Welke bewijsstukken precies aangeleverd dienen te worden is afhankelijk van de rol van de exporteur in de internationale handelsketen en de bestemming van de goederen.

Wat is een ATR document?

Een ATR-certificaat is een douanedocument waarin de herkomst van een product wordt vastgelegd bij de handel tussen landen uit de Europese Unie (EU) en Turkije. Het ATR-certificaat is van toepassing bij zowel het exporteren naar Turkije als bij het importeren vanuit Turkije. Hierdoor kunnen goederen zowel in de EU als in Turkije vrijgesteld worden van invoerrechten.

Wat is een Eur.1 certificaat?

Een Eur.1 certificaat of document is een oorsprongscertificaat dat een korting of vrijstelling van invoerrechten kan opleveren in het land van bestemming. Deze korting of vrijstelling op basis van een Eur.1 certificaat wordt alleen toegepast in landen waar de Europese Unie een vrijhandelsovereenkomst mee heeft afgesloten.

Wat is een Certificaat van Oorsprong (CvO)?

Het certificaat van oorsprong (CvO) is een certificaat dat aantoont wat de oorsprong van een product is. Is uw product in Nederland gemaakt dan bewijst het certificaat van oorsprong dat de oorsprong van uw product in Nederland ligt. Door een boycot, importbeperking of importquota kan er in sommige landen buiten de Europese Unie gevraagd worden naar een CvO.

Wat zijn oorsprongscertificaten?

Oorsprongscertificaten zijn certificaten die aantonen wat de oorsprong of herkomst van het specifieke product is. Hiertoe behoren onder andere het certificaat van oorsprong (CvO), Eur.1 en ATR document. Wanneer goederen worden ingevoerd in landen buiten de Europese Unie (EU) kan er gevraagd worden naar deze documenten, als gevolg van handelspolitieke of politieke redenen. Daarnaast kunnen oorsprongscertificaten een korting of vrijstelling van invoerrechten opleveren.

 

Naar het overzicht van veelgestelde vragen