02E72213

Veelgestelde vragen (FAQ)

Algemene vragen

Wat is een AEO (Authorized Economic Operator) vergunning?

Een AEO (Authorized Economic Operator) vergunning is er om een veilig goederenverkeer te waarborgen in de gehele logistieke keten. Het AEO-concept is in het leven geroepen door de Europese Unie in 2007 naar aanleiding van de toegenomen internationale aandacht voor veiligheid. Dit heeft geleid tot  strenge veiligheidsregels voor het internationale verkeer. Bedrijven die in het bezit zijn van een AEO vergunning, zijn van tevoren gecontroleerd op betrouwbaarheid. Deze bedrijven besparen tijd door het hebben van een AEO vergunning omdat ze minder streng gecontroleerd worden bij grensoverschrijdende handel.

Een AEO vergunning wordt afgegeven aan bedrijven die international actief zijn. Het hebben van deze vergunning duid aan dat het een betrouwbare en veilige partner betreft.

Herbeoordeling AEO-certificaat
Door de invoering van het Douanewetboek van de Unie (DWU), dienen AEO-certificaten die afgegeven zijn voor 1 mei 2016 herbeoordeeld te worden. Dit dient te gebeuren voor 1 mei 2019 zodat een AEO-certificaat omgezet kan worden in een AEO-vergunning.

Welke incoterms (leveringscondities) bestaan er?

Bij incoterms (leveringscondities) wordt beschreven waar de rechten en plichten van de kopende en verkopende partij beginnen en ophouden met betrekking tot het internationale transport van goederen. Vanaf 1 januari 2011 gelden de incoterms 2010:

Voor alle vormen van transport  
EXW (Ex Works) Af fabriek
FCA (Free Carrier) Vrachtvrij tot vervoerder
CPT (Carriage Paid To) Vrachtvrij
CIP (Carriage and Insurance Paid to) Vrachtvrij inclusief verzekering
DAT (Delivered at Terminal) Geleverd op Terminal
DAP (Delivered at Place) Geleverd ter bestemming
DDP (Delivered Duty Paid) Franco inclusief rechten
Voor zee en binnenwateren  
FAS (Free Alongside Ship) Vrij langszij schip
FOB (Free On Board) Vrij aan boord
CFR (Cost and Freight) Kostprijs en vracht
CIF (Cost, Insurance and Freight)

Kostprijs, verzekering en vracht

 

Wat is het DWU (Douanewetboek van de Unie)?

DWU staat voor het Douanewetboek van de Unie, ook wel Union Customs Code (UCC) genoemd. Het DWU is sinds 1 mei 2016 de vervanger van het oude Communautaire Douanewetboek (CDW). In het DWU staat de douane wet- en regelgeving beschreven voor de gehele Europese Unie.

Wat is directe vertegenwoordiging?

Over directe vertegenwoordiging wordt gesproken wanneer een importeur of exporteur van goederen een douanevertegenwoordiger (ook wel douane-expediteur of douaneagent genoemd) de opdracht geeft om de douaneaangifte te doen. Bij directe vertegenwoordiging is de douanevertegenwoordiger slechts een administratieve dienstverlener en is na de douaneaangifte niet fiscaal aansprakelijk. De douaneaangifte wordt namelijk gedaan namens de opdrachtgever.

Wat is een KCB inspectie en waarom is het nodig?

Een KCB inspectie is een inspectie van verse groenten en fruit, snijbloemen en potplanten die uitgevoerd wordt door het KCB (Kwaliteits Controle Bureau). Het KCB is een onafhankelijk en onpartijdig inspectieorgaan dat onder toezicht staat van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en het ministerie van Economische Zaken.

Een inspectie is nodig om te controleren of plantaardige goederen bij import voldoen aan de fytosanitaire eisen van de Europese Unie of bij export voldoen aan de fytosanitaire eisen van het land van bestemming. Bij groente en fruit gelden er kwaliteitseisen waaraan voldaan dient te worden zowel bij import in de EU als bij export naar landen buiten de EU.

Wat is / doet een douane-expediteur?

Een douane-expediteur, ook wel douanevertegenwoordiger of douaneagent genoemd, wordt aangewezen door de partij (een importeur, exporteur of vergunninghouder) in kwestie voor het afhandelen van de voorgeschreven handelingen in de douanewetgeving en formaliteiten bij de douaneautoriteiten.

Wat is een EORI nummer?

Het EORI-nummer is een identificatienummer dat gebruikt wordt door de Douane van verschillende lidstaten om bedrijfsgegevens uit te wisselen. Het EORI-nummer wordt toegekend door de lidstaat waar het bedrijf gevestigd is, eventuele filialen van het bedrijf moeten gebruikmaken van het identificatienummer van het hoofdkantoor.

Welke landen behoren tot de Europese Unie?

De onderstaande landen maken momenteel deel uit van de Europese Unie:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tjechië
 • Verenigd Koninkrijk (tot maart 2019)
 • Zweden

 

Wat is een douane-unie?

Een douane-unie is een samenwerkingsverband tussen meerdere landen op economisch gebied. De kenmerken van een douane-unie zijn het vrije verkeer van goederen tussen de deelnemende landen, het hebben van een gezamenlijke handelspolitiek tegenover de zogenoemde derde landen (landen buiten de douane-unie) en het delen van opbrengsten die voort komen uit het heffen van rechten bij invoer van goederen of diensten.

Wat is de Douane?

De Douane is onderdeel van de overheid en is belast met het handhaven van de douanewetgeving. De Nederlandse Douane handhaaft de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving met betrekking tot de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen.

De Douane heeft als taken het heffen en innen van belastingen en het tegenhouden van goederen aan de grens. Daarnaast voert de Douane de regie over de andere handhavers aan de grens, zoals de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), Marechaussee en ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport).

 

Naar het overzicht van veelgestelde vragen