02E72213

Veelgestelde vragen (FAQ)

Algemene vragen

Wat is de Douane?

De Douane is onderdeel van de overheid en is belast met het handhaven van de douanewetgeving. De Nederlandse Douane handhaaft de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving met betrekking tot de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen.

De Douane heeft als taken het heffen en innen van belastingen en het tegenhouden van goederen aan de grens. Daarnaast voert de Douane de regie over de andere handhavers aan de grens, zoals de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), Marechaussee en ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport).

Wat is een douane-unie?

Een douane-unie is een samenwerkingsverband tussen meerdere landen op economisch gebied. De kenmerken van een douane-unie zijn het vrije verkeer van goederen tussen de deelnemende landen, het hebben van een gezamenlijke handelspolitiek tegenover de zogenoemde derde landen (landen buiten de douane-unie) en het delen van opbrengsten die voort komen uit het heffen van rechten bij invoer van goederen of diensten.


Bekijk alle vragen in "algemene vragen"


Vragen over export

Wat is een exportdocument?

Een exportdocument is een document dat nodig is wanneer u goederen naar bestemmingen buiten de Europese Unie (EU) exporteert. Het exportdocument begeleid de goederen tijdens het vervoer en bevat het Movement Reference Number (MRN), het referentienummer van de douaneaangifte.

Door het uitvoeren van de goederen bij het exporteren naar landen buiten de Europese Unie, weet de EU welke goederen de EU verlaten hebben. Dit is belangrijk omdat er bij de verkoop naar een niet-EU-land vervolgens geen omzetbelasting afgedragen hoeft te worden, de uitvoer van de goederen moet dan wel aangetoond kunnen worden.

Wat is een confirmation of exit?

Een confirmation of exit is de bevestiging dat de goederen die geëxporteerd worden de Europese Unie definitief hebben verlaten. Hiermee verkrijgt u het recht op 0% btw bij het exporteren van de goederen.


Bekijk alle vragen in "vragen over export"


Vragen over import

Waarom moeten mijn goederen ingevoerd worden wanneer ik importeer vanuit landen buiten de Europese Unie?

Doordat goederen ingevoerd worden weet de Europese Unie welke goederen de EU binnenkomen. Door het invoeren van goederen bij import kunnen er invoerrechten en btw geheven worden.

Door te beschikken over een oorsprongscertificaat (Certificaat van Oorsprong of EUR.1) kan er een verlaging of zelfs vrijstelling van invoerrechten van toepassing zijn. Een vergunning artikel 23 kan ervoor zorgen dat u bij invoer van de goederen geen btw meer hoeft te voldoen, maar dat deze verlegt worden naar de periodieke btw-aangifte.

Wat is een importdocument? (inklaring)

Een importdocument is een document waarmee goederen, die afkomstig zijn uit niet-EU-landen, in het vrije verkeer van de Europese Unie gebracht kunnen worden. Deze handeling wordt ook wel inklaren genoemd.


Bekijk alle vragen in "vragen over import"


Vragen over doorvoer

Wat is een NCTS Transit document?

Een NCTS Transit document is een document waarmee goederen vervoert  kunnen worden door de EU. Met het juiste NCTS Transit document kunnen goederen bij binnenkomst in het douanegebied van de Europese Unie verder vervoert worden naar een andere bestemming binnen de EU of zelfs daarbuiten. Tot de NCTS Transit documenten behoren de NCTS Transit T1 en T2 documenten.

Wat is een NCTS Transit T1 document?

Een NCTS Transit T1 document is een document dat het mogelijk maakt om goederen, die onder douanetoezicht staan, te vervoeren binnen het douanegebied van de Europese Unie. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk goederen die in Nederland in de haven liggen te vervoeren naar een bestemming in Duitsland waar vervolgens de uiteindelijke aangifte plaats zal vinden.


Bekijk alle vragen in "vragen over doorvoer"


Vragen over oorsprongcertificaten

Wat zijn oorsprongscertificaten?

Oorsprongscertificaten zijn certificaten die aantonen wat de oorsprong of herkomst van het specifieke product is. Hiertoe behoren onder andere het certificaat van oorsprong (CvO), Eur.1 en ATR document. Wanneer goederen worden ingevoerd in landen buiten de Europese Unie (EU) kan er gevraagd worden naar deze documenten, als gevolg van handelspolitieke of politieke redenen. Daarnaast kunnen oorsprongscertificaten een korting of vrijstelling van invoerrechten opleveren.

Wat is een Certificaat van Oorsprong (CvO)?

Het certificaat van oorsprong (CvO) is een certificaat dat aantoont wat de oorsprong van een product is. Is uw product in Nederland gemaakt dan bewijst het certificaat van oorsprong dat de oorsprong van uw product in Nederland ligt. Door een boycot, importbeperking of importquota kan er in sommige landen buiten de Europese Unie gevraagd worden naar een CvO.


Bekijk alle vragen in "vragen over oorsprongcertificaten"