Verhoex Douane Service

Vrijhandelsakkoord EU-Japan vanaf 1 februari 2019, profiteer van verlaagde invoerrechten

- via deze website

Vrijhandelsakkoord-EU-Japan

Exporteert u naar of importeert u uit Japan, of bent u van plan om op korte termijn te gaan exporteren naar of importeren uit Japan? Vanaf 1 februari 2019 is het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie (EU) en Japan in werking getreden. Het gaat hier om het grootste handelsakkoord dat de EU ooit heeft afgesloten met een land.

Bij ingang van het handelsakkoord worden de invoerrechten op vele goederen afgeschaft. Daarnaast zal Japan veel internationale standaarden accepteren. Lees hier hoe u kunt profiteren van de verlaagde invoerrechten.

Hoe profiteert u van verlaagde invoerrechten met het vrijhandelsakkoord EU-Japan

Wilt u bij het importeren uit of exporteren naar Japan profiteren van de verlaging of afschaffing van de invoerrechten? Dat kan. U dient dan de preferentiële oorsprong van uw goederen aan te tonen. De preferentiële oorsprong wordt niet aangetoond middels een Eur.1 document maar door middel van een attest voor oorsprong of een importer’s knowledge.

Attest van oorsprong bij importeren uit Japan

Om de preferentiële oorsprong aan te tonen middels een attest van oorsprong is er gekozen voor zelfcertificering door de exporteur in Japan. De exporteur in Japan dient te beschikken over een ‘Japan Corporate Number’. Het attest van oorsprong heeft een geldigheidsduur van 12 maanden en kan afgegeven worden per zending of voor meerdere zendingen met dezelfde goederen.

Attest van oorsprong bij exporteren naar Japan

Wanneer het om een zending gaat beneden het bedrag van €6.000 kunnen exporteurs zelf een attest van oorsprong afgeven. Gaat het om een bedrag dat deze grens overstijgt? Dan dient de exporteur zich eenmalig te registreren als geregistreerd exporteur (REX). De exporteur wordt dan voorzien van een REX-nummer. Vervolgens kunnen de goederen met oorsprong EU naar Japan geëxporteerd worden. Wij adviseren om bij het afgeven van een attest van oorsprong door een Nederlandse exporteur uitsluitend de Engelse versie te gebruiken.

Importer’s knowledge

Door het handelsakkoord met Japan is het ook mogelijk om door middel van importer’s knowledge de preferentiële oorsprong aan te tonen. Dit betekent dat u als importeur van de goederen uit Japan op basis van uw eigen kennis over de oorsprong een verzoek tot preferentiële tariefbehandeling kunt indienen. De kennis dient gebaseerd te zijn op de documenten of andere bewijsmiddelen die ter beschikking zijn gesteld door de exporteur in Japan.

Kansen voor Nederlandse bedrijven door vrijhandelsakkoord EU-Japan

Door het vrijhandelsakkoord met Japan wordt 98% van de tarieven op goederen uit de EU afgeschaft. Met name de veeteelt en zuivelsector kunnen hiervan profiteren. Niet alleen de  tarieven op kalfsvlees gaan van 38,5% naar 0% maar ook de tarieven op harde kaas gaan van 40% naar 0%. Daarnaast worden 220 non-tarifaire handelsbelemmeringen opgeheven en worden technische standaarden voor elektronische apparaten geleidelijk overgenomen.

Naar het nieuwsoverzicht