Verhoex Douane Service

Voorlopige vrijwaringsmaatregelen invoer staalproducten

- via deze website

Voorlopige-vrijwaaringsmaatregelen-EU-staal

Op 26 maart is de Europses Unie (EU) gestart met een onderzoek naar mogelijke vrijwaringsmaatregelen op staalproducten. De EU heeft besloten om op 23 productcategorieën voorlopige vrijwaringsmaatregelen te nemen in de vorm van een tariefcontingent. In bijlage V van de verordening 2018/1013 kunt u de lijst met producten vinden. Wanneer het contingent is uitgeput geldt er een tarief van 25%. In totaal zijn er 28 productcategorieën genoemd, voor de overige vijf productcategorieën is het onderzoek nog niet afgerond. Een besluit over de definitieve vrijwaringsmaatregelen wordt in december 2018 of begin 2019 verwacht.

Op basis van het ‘first come, first serve’ principe wordt het contingent beheert. Het contingent wordt niet beheert met vergunningen, maar op chronologische volgorde van aanvaarding toegewezen.

Het contingent geldt voor alle landen, met een tweetal uitzonderingen: EER landen worden uitgesloten en ontwikkelingslanden die niet meer dan 3 procent van het importvolume voor hun rekening nemen worden ook uitgesloten. Een overzicht van deze landen vindt u in bijlage IV van de verordening 2018/1013.

Heeft u vragen ten aanzien van dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Naar het nieuwsoverzicht