Verhoex Douane Service

Turkije kan om Certificaat van Oorsprong vragen naast het ATR document

- via deze website

Turkije-kan-cvo-vragen-naast-atr-verhoex-douane-service

Bij de import in Turkije is normaal gesproken het ATR document voldoende omdat het bewijst dat goederen binnen de EU in het vrije verkeer zijn gebracht. Turkije heeft een tijdje geleden beschermende maatregelen ingevoerd waarbij de goederen die geïmporteerd worden in Turkije belast worden op basis van het land van herkomst. Dit heeft al meerdere malen tot problemen geleid bij Nederlandse bedrijven die goederen importeren in Turkije.

Het kan dus voorkomen dat er door de Turkse douaneautoriteiten gevraagd wordt naar een Certificaat van Oorsprong (CvO), aanvullend op het ATR document. Echter heeft de vraag naar een CvO niet te maken met een echte beleidswijziging. Bij de invoering van bepaalde goederen in Turkije is een Certificaat van Oorsprong verplicht omdat er extra invoerrechten geheven worden bij invoer, dit zijn een soort antidumpheffingen.

Het is aan te raden de Turkse importeur te vragen om te controleren of een Certificaat van Oorsprong verplicht is bij invoer in Turkije, voor de producten die u aan uw Turkse klant levert.

 

Naar het nieuwsoverzicht