Verhoex Douane Service

Incoterms 2020 uitgelegd: DPU (Delivered at Place Unloaded)

- via deze website

Incoterms-2020-uitgelegd-dpu-verhoex-douane-service

Het ICC heeft in september de incoterms 2020 bekend gemaakt. Vanaf januari 2020 is er een nieuwe incoterm beschikbaar, namelijk DPU. Dit betekent ‘Delivered at Place Unloaded’, oftewel ‘Geleverd ter Bestemming en Gelost’. Wij leggen u in dit korte artikel uit wat er veranderd is tegenover de incoterm uit 2010 en hoe het zit met de risico’s en verplichtingen voor beide partijen.

Wijziging van DAT naar DPU

De incoterm DAT veranderd dus in DPU, maar dit heeft een reden. De wijziging heeft te maken met de bestemming. Onder DAT ging het bij de plaats van bestemming slechts om een “terminal”. Ter benadrukking dat de plaats van bestemming nu iedere plaats kan zijn is deze incoterm gewijzigd. De verkoper dient er wel rekening mee te houden dat de plaats waar de goederen geleverd worden de mogelijkheid heeft om te lossen.

Verplichtingen en risico’s voor de verkoper

Bij deze nieuwe Incoterm draagt de verkoper het volledige risico met betrekking tot het brengen en lossen van de goederen op de overeengekomen bestemmingsplaats. DPU is de enige Incoterm-regel die van de verkoper vereist dat deze de goederen op de bestemming lost. Het vervoer, douaneformaliteiten bij uitvoer, controlewerkzaamheden en het verpakken is voor rekening van de verkoper. De verkoper draagt daarbij volledig het risico op schade en het verlies van goederen op enkele uitzonderingen na. De verkoper heeft daarnaast geen verplichting tot het inklaren van de goederen voor invoer.

Verplichtingen en risico’s voor de koper

De koper heeft de verplichting de prijs te betalen zoals is bepaald in de koopovereenkomst en medewerking te verlenen bij het verkrijgen van documenten in verband met douaneformaliteiten. Daarnaast draagt de koper het risico op schade en verlies nadat de goederen geleverd zijn.

Workshop Incoterms 2020

Wilt u meer weten over de nieuwe Incoterms 2020 waaronder DPU? Informeer dan naar onze workshop Incoterms 2020. Vanaf 2020 zullen wij middels deze workshop bedrijven op de hoogte brengen van de veranderingen. Neem hiervoor contact op met onze sales afdeling.

E-mailadres: sales@verhoex.com
Telefoonnummer: +31 (0)77 308 1010

Naar het nieuwsoverzicht