Verhoex Douane Service

De vijf Brexit mogelijkheden

- via deze website

De-5-brexit-mogelijkheden

De onderhandelaar namens de EU houdt rekening met vijf scenario’s met betrekking tot de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Onderstaand de vijf mogelijkheden waartoe het zou kunnen leiden, van het scenario met de minste impact tot het scenario met de meeste impact. In elk van de vijf scenario’s zullen er exportdocumenten van toepassing zijn.  

1. Lid blijven van de Europese Economische Ruimte (EER)
Binnen de EER blijven heeft de minste impact op economie van het Verenigd Koninkrijk. Hierbij blijft het Verenigd Koninkrijk deel uitmaken van de Europese interne markt en is er nog steeds vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Echter wordt deze kans klein geacht, omdat het Verenigd Koninkrijk niet onder het Hof van Justitie van de Europese Unie wil vallen.

Dit model wordt gehanteerd door Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Deze landen zijn geen Lid van de EU maar zijn wel onderdeel van de EER. Landen betalen dan wel mee aan de Europese begroting maar hebben geen invloed op de besluitvorming.

2. Het Zwitserland-model
Zwitserland heeft een vrijhandelsverdrag met de Europese Unie en 120 bilaterale overeenkomsten. Zij zijn geen onderdeel van de EU of EER. Door deze constructie heeft het land wel deels toegang tot de Europese markt, het betaalt hierdoor minder mee aan de Europese begroting en hoeft alleen wetgeving en productiestandaarden over te nemen.

Ook dit model vormt mogelijk een probleem voor de Britse overheid, gezien zij van het vrije verkeer van personen af willen en niet bij willen dragen aan de Europese begroting.

3. Het Turkije-model
Door de douane-unie tussen de EU en Turkije worden er op onderlinge handel geen tarieven meer geheven. In de douane-unie is Turkije onderhevig aan dezelfde externe tarieven als de EU. Ook hebben zij minimale voorwaarden omtrent productiestandaarden, consumentenrechten en andere regelgevingen.

Dit model levert mogelijk weinig problemen op voor het Verenigd Koninkrijk. Enkel door de dezelfde tarieven als de EU zijn de Britten minder vrij in het kiezen van handelspartners.

4. Externe vrijhandelsovereenkomst
Bij een externe vrijhandelsovereenkomst heeft het Verenigd Koninkrijk geen toegang meer de Europese interne markt, behoort het niet tot de douane-unie, heeft de EU geen invloed op de Britse wetgeving en hoeft het land ook niet mee te betalen aan de EU-begroting. Echter heeft dit model gevolgen voor de grens tussen Noord-Ierland en Ierland.

5. Geen deal
Dit is het slechtste scenario voor de beide partijen. Er wordt dan teruggevallen op de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). De bijdrage aan de EU-begroting vervalt, er is geen vrij verkeer van goederen en diensten en het Verenigd Koninkrijk hoeft de Europese wetgeving niet meer te accepteren. Echter wordt de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese landen duurder, zal er een harde grens komen tussen Noord-Ierland en Ierland en zullen er deals gesloten moeten worden om de rechten van ieders burgers te beschermen.

(Bron: NU.nl)

Naar het nieuwsoverzicht