Verhoex Douane Service

6 douanetips wanneer u gaat importeren uit landen buiten de EU

- via deze website

6-douanetips-wanneer-u-gaat-importeren-uit-niet-eu-landen

Wanneer u gaat importeren uit landen buiten de Europese Unie (EU) dan komen er verschillende zaken op u af. U dient dan de goederen aan te geven bij de Douane, maar u moet onder andere ook denken aan invoerrechten. Bij het importeren uit niet-EU-landen daar komt het een en het ander bij kijken. In dit artikel geven wij u een aantal douanetips waar u rekening mee dient te houden.

 1. Check de producteisen
  Binnen de EU en de verschillende lidstaten gelden er regels en eisen waaraan producten dienen te voldoen. Elk product dat op de markt komt moet namelijk veilig en bruikbaar zijn. In Nederland krijgt u te maken met de Warenwet wanneer u producten uit het buitenland wil verkopen en daarnaast de wetgeving omtrent veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM).
 2. Stem vooraf de leveringsconditie (incoterm) af
  Met de leveringscondities (incoterms 2010) wordt er bepaalt welke zaken door welke partij georganiseerd dienen te worden, er bestaan in totaal 11 verschillende incoterms. Stem de keuze af met uw leverancier. De gekozen incoterm bepaalt wie het transport regelt (en tot waar), wie er dient te zorgen voor transportverzekeringen, vergunningen, machtigingen, documenten en douaneformaliteiten en wanneer de kosten en het risico overgaan van de verkopende partij naar de kopende partij.
 3. Gebruik de juiste HS-code oftewel goederencode
  De term HS-code staat voor Harmonised System, deze code wordt gebruikt om te bepalen welk tarief van toepassing is op de goederen die ingevoerd worden. Maar ook de meeste douaneformaliteiten zijn gekoppeld aan deze code. Het is dus van belang dat u de juiste HS-code gebruikt. Schakel een specialist in als u zelf geen of juist weinig ervaring heeft met het vaststellen van een HS-code voor de goederen.
 4. Controleer op invoerrechten
  Ga na of er invoerrechten geheven worden wanneer u importeert. Heeft de EU een handelsverdrag met het land waaruit u importeert dan bestaat de kans dat u een korting of vrijstelling krijgt op de invoerrechten. Zorg dan wel voor de juiste oorsprongscertificaten.
 5. Geef goederen altijd aan bij de douane
  Wanneer u goederen invoert vanuit landen buiten de EU dan moet u deze aangeven bij de Douane, dit bent u verplicht. Op deze manier worden goederen in het vrije verkeer van de EU gebracht. Voor het doen van aangifte kunt u gebruik maken van een douanevertegenwoordiger.
 6. Controleer waar u btw moet betalen
  Normaal gesproken betaalt u btw bij invoer. Wanneer u vaker goederen importeert vanuit niet-EU-landen maak dan gebruik van een vergunning artikel 23, dan verlegt u de btw via de periodieke btw-aangifte met daarbij een liquiditeitsvoordeel. Bent u gevestigd buiten Nederland dan kunnen de goederen fiscaal worden ingeklaard door middel van beperkte fiscale vertegenwoordiging (BFV).

Heeft u nog vragen over een van deze onderwerpen? Wij helpen u graag verder. Of wilt u dat wij uw douaneaangifte verzorgen? Neem dan contact met ons op.

Naar het nieuwsoverzicht